Chirurgia implantologiczna

Chirurgia implantologiczna to odtwarzanie i uzupełnianie brakujących zębów czy utraconej kości.

Chirurgia implantologiczna obejmuje głównie zabiegi:

  • wprowadzenie implantu – implant to „nowy korzeń” wykonany z tytanu lub cyrkonu, który zostaje wprowadzony w miejsce po usuniętym zębie. Materiał, z którego wykonany jest implant organizm traktuje jak własną kość i zrasta się z nim trwale – tak jak zrastają się złamane części kości. Przed wprowadzeniem implantu należy dokonać dokładnej analizy warunków w jamie ustnej. Zabieg wprowadzenia implantu jest wykonywany w znieczuleniu, jest bezbolesny i trwa około 30 – 60 minut. Czas potrzebny na zrośnięcie implantu z kością to około 6-miesięcy w górnej szczęce i około 3-miesiące w dolnej szczęce. Po tym okresie wykonywana jest odbudowa protetyczna (korony i mosty).wprowadzanie implantu zęba
  • uzupełnienie kości – częstym problemem przy wprowadzaniu implantu jest zbyt mała powierzchnia kości. Dzięki zabiegowi sterowanej regeneracji kości można zwiększyć jej powierzchnię. W miejscu zaniku kości pod dziąsło zostaje wprowadzony specjalny preparat, który stymuluje proces podobny do naturalnego zrastania się dwóch części złamanej kości. Kość własna wrasta w strukturę preparatu, zwiększając swoją powierzchnię.

uzupełnienie kości