Metamorfozy
przed-4 po-4

PRZED: Zaniżenie zwarcia, wytarte wypełnienia oraz całkowity brak wypełnień w niektórych zębach.
PO: Odbudowa zwarcia + odnowienie estetyki 28 zębów, odbudowa materiałem Genial/Bonding.

m1-1 m1-2

PRZED: Bardzo starte brzegi sieczne siekaczy górnych, spowodowane bardzo dużym zaniżeniem zwarcia na zębach bocznych.
PO: Odbudowa kompozytowa, materiałem Genial.

m2-1 m2-2

PRZED: Starte i wyszczerbione/wyłamane brzegi sieczne siekaczy górnych spowodowane bardzo dużym zaniżeniem zwarcia na zębach bocznych.
PO: Odbudowa materiałem Genial / Bonding

m3-1 m3-2

PRZED : Silnie przebarwiony ząb (lewa górna dwójka)
PO: Licówka kompozytowa, materiał Genial